Skala N: Kåpa för SJ littera Ra - Rapidloket

Modellen kan anpassas på ett flertal sätt och passar till antingen drivning Tomytec TM-20 eller Tomytec TM-21. Beroende på valt utförande skiljer sig modellens längd något. Observera att drivning INTE ingår! Denna måste införskaffas separat.

Kåpan är anpassad till en minsta kurvardie om 249 mm och kan kräva viss modifiering om mindre kurvradier skall användas.

Drivning TM-20 TM-21
Längd (buffertar) 100 mm 98.6 mm
Längd (strålkastare) 94.7 mm 93.3 mm
Bredd 20 mm 20 mm
Höjd (räls till tak) 24 mm 24 mm
Höjd (räls till strömavt.) 30 mm 30 mm
Minsta kurvradie 249 mm 249 mm

Modellen levereras i byggsats och består av ca 50 delar som målas och limmas ihop. Då delarna skrivs ut på en 3D-skrivare så kräver dessa visst efterarbete. Både för att rensa bort trådar och "skräp" och om man vill arbeta bort den "randighet" som 3D-utskrifter får. Extra reservdelar till mindre detaljer ingår. Av produktionstekniska skäl är modellen inte fullständigt skalenlig.
* Observera att drivning inte ingår!

Pris i detta utförande: SEK

Artikelnr:

Varukorg

Din varukorg är tom